குடிஅரசு

nam a22 7a 4500
191112b1932 ii 000 0 tam d
_ _ |c அணா. 1
_ |a குடிஅரசு |c இவ்விதழின் ஆசிரியர் ஈ. வெ. இராமசாமி நாயக்கர்
_ |a ஈரோடு |a Īrōṭu |b குடிஅரசு புத்தகாலயம் |b Kuṭiaracuputtakālayam |c 1932
|a வார இதழ்
_ _ |a v.
_ _ |a vol. 7- no. 42 (பிப்ரவரி 14- 1932)
|a In Tamil
_ _
_ _ |a இராமசாமி நாயக்கர்- ஈ. வெ.
_ _ |a தனிநபர் தொகுப்பு |a Taṉinapar tokuppu
_ _ |a TVA_PRL_0004813
இதழ்கள் - Magazines
cover image
கருத்து தெரிவிக்க