வைத்திய போதினி

nam a22 7a 4500
190304b1915 ii d00 0 tam d
_ _ |a 6262
_ _ |a IN-ChTVA
0 0 |a வைத்திய போதினி :|b1 சித்திரப்படங்களுடன் கூடிய வைத்திய சம்பந்தமான ஓர் மாதாந்தத் தமிழ் பத்திரிகை
0 0 |a Vaittiya pōtiṉi
0 _
_ _ |a கும்பகோணம் |a Kumpakōṇam |b வைத்திய போதினி ஆபிஸ் |b Vaittiya pōtiṉi āpis |c 1915
|a மாத இதழ்
_ _ |a v.
_ _ |a vol. 2, no. 4 (April, 1911)
_ _ |a In Tamil
_ _ |8 உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் |8 Ulakat tamiḻārāycci niṟuvaṉam
_ _ |a TVA_PRL_0006262
இதழ்கள் - Magazines
cover image
கருத்து தெரிவிக்க