உடுமலை பீரங்கி

nam a22 7a 4500
190128b1949 ii d00 0 tam d
_ _ |a 6192
_ _ |a அணா. 1
_ _ |a IN-ChTVA
0 0 |a உடுமலை பீரங்கி |c இவ்விதழின் ஆசிரியர் R. இரங்கநாதன்.
0 0 |a Uṭumalai pīraṅki
0 _ |a Udumalai Beerangi
_ _ |a சென்னை |a Ceṉṉai |c 1949
|a வாரப்பதிப்பு
_ _ |a v.
_ _ |a Vol. 1, no. 18 (பிப்ரவரி 5, 1949)
_ _ |a In Tamil
0 _
0 0 |a இரங்கநாதன், R.
_ _ |8 இந்திய மருத்துவம் மற்றும் ஓமியோபதி இயக்ககம்
_ _ |8 Intiya maruttuvam maṟṟum ōmiyōpati iyakkakam
_ _ |a TVA_PRL_0006192
இதழ்கள் - Magazines
cover image
கருத்து தெரிவிக்க