செந்தமிழ்

nam a22 7a 4500
190322b1982 ii d00 0 tam d
_ _ |a 6478
_ _ |a IN-ChTVA
0 0 |a செந்தமிழ் :|b1 மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கம் நடத்தும் தமிழ் இலக்கிய இதழ் |c இவ்விதழின் பதிப்பாசிரியர் டி. பி. எம். பெரியசுவாமி
0 0 |a Centamiḻ
0 _
_ _ |a மதுரை |a Maturai |b மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கம் |b Maturait tamiḻc caṅkam |c 1982
|a காலாண்டு இதழ்
_ _ |a v.
_ _ |a vol. 76, no. 1 (மார்ச்சு, 1982)
_ _ |a In Tamil
0 0 |a பெரியசுவாமி, டி. பி. எம்.
_ _ |8 டாக்டர் உ.வே.சா. நூலகம், சென்னை |8 Ṭākṭar u.Vē.Cā. Nūlakam, ceṉṉai
_ _ |a TVA_PRL_0006478
இதழ்கள் - Magazines
cover image
கருத்து தெரிவிக்க