பூர்ணசந்திரோதயம்

nam a22 7a 4500
190521b1913 ii d00 0 tam d
_ _ |a 7130
_ _ |c அணா. 4
_ _ |a IN-ChTVA
0 0 |a பூர்ணசந்திரோதயம் :|b1 மாதாந்தத் தமிழ்ப்பத்திரிகை |c இவ்விதழின் பதிப்பாசிரியர்கள் ப. நாராயண ஐயர், அ. ரங்கஸ்வாமி ஐயர்
0 0 |a Pūrṇacantirōtayam
0 _
_ _ |a மதுரை |a Maturai |b விவேகபாநு அச்சியந்திரசாலை |b Vivēkapānu acciyantiracālai |c 1913
|a மாத இதழ்
_ _ |a v.
_ _ |a vol. 3, no. 12 (ஏப்ரல், 1913)
_ _ |a In Tamil
0 0 |a நாராயண ஐயர், ப.
0 0 |a ரங்கஸ்வாமி ஐயர், அ.
_ _ |8 டாக்டர் உ.வே.சா. நூலகம், சென்னை |8 Ṭākṭar u.Vē.Cā. Nūlakam, ceṉṉai
_ _ |a TVA_PRL_0007130
இதழ்கள் - Magazines
cover image
கருத்து தெரிவிக்க