ஞானசம்பந்தம்

nam a22 7a 4500
191112b1954 ii 000 0 tam d
_ |a ஞானசம்பந்தம் |c இவ்விதழின் பதிப்பாசிரியர் நாகலிங்கத் தம்பிரான் உதவி ஆசிரியர் தண்டபாணி தேசிகர்.
_ |a தருமபுரம் |a Tarumapuram |b தருமபுர ஆதீனம் |b Tarumapura ātīṉam |c 1954
|a மாத இதழ்
_ _ |a V.
_ _ |a vol. 13- no. 3 (தை- 1954)
|a In Tamil
_ _
_ _ |a நாகலிங்கத் தம்பிரான்
_ _ |a டாக்டர் உ. வே. சா நூலகம் |a சென்னை
_ _ |a TVA_PRL_0007347
-
cover image
கருத்து தெரிவிக்க