tva-logo

பூர்ணசந்திரோதயம்

nam a22 7a 4500
191112b1912 ii 000 0 tam d
_ |a 7138
_ _ |c அணா. 4
_ |a பூர்ணசந்திரோதயம் :|b1 மாதாந்தத் தமிழ்ப்பத்திரிகை |c இவ்விதழின் பதிப்பாசிரியர்கள் ப. நாராயண ஐயர் அ. ரங்கஸ்வாமி ஐயர்
_ |a மதுரை |a Maturai |b விவேகபாநு அச்சியந்திரசாலை |b Vivēkapānu acciyantiracālai |c 1912
|a மாத இதழ்
_ _ |a v.
_ _ |a vol. 3- no. 1 (மே- 1912)
|a In Tamil
_ _ |a நாராயண ஐயர்- ப.-ரங்கஸ்வாமி ஐயர்- அ.
_ _ |a டாக்டர் உ.வே.சா. நூலகம் |a சென்னை |a Ṭākṭar u.Vē.Cā. Nūlakam |a ceṉṉai
_ _ |a TVA_PRL_0007138
TVA_PRL_0007138
இதழ்கள் - Magazines
cover image
Book image