செந்தமிழ்

nam a22 7a 4500
191112b1945 ii 000 0 tam d
_ _ |c அணா. 8
_ |a செந்தமிழ் :|b1 மதுரைத்தமிழ்ச்சங்கத்தினின்று மாதந்தோறும் வெளிவரும் ஒரு தமிழ்ப்பத்திரிகை |c இவ்விதழின் பதிப்பாசிரியர் நாராயணையங்கார்
_ |a மதுரை |a Maturai |b மதுரைத் தமிழ்ச்சங்க முத்திராசாலை |b Maturait tamiḻccaṅka muttirācālai |c 1945
|a மாத இதழ்
_ _ |a v.
_ _ |a vol. 42- no. 3 (January-February- 1945)
|a In Tamil
_ _
_ _ |a நாராயணையங்கார்
_ _ |a டாக்டர் உ. வே. சா நூலகம் சென்னை |a Ṭākṭar u. Vē. Cā nūlakam ceṉṉai
_ _ |a TVA_PRL_0008199
-
cover image
cover image
கருத்து தெரிவிக்க