பாரத மணி

nam a22 7a 4500
191112b1939 ii 000 0 tam d
_ _ |c அணா. 1
_ |a பாரத மணி |c இவ்விதழின் பதிப்பாசிரியர் கே. எஸ். வேங்கடரமணி.
_ |a மதராஸ் |a Matarās |b காரியாலயம் |b Kāriyālayam |c 1939
|a வார இதழ்
_ _ |a V.
_ _ |a vol. 2- no. 6 (சித்திரை- 1939)
|a In Tamil
_ _
_ _ |a வேங்கடரமணி- கே. எஸ்.
_ _ |a டாக்டர் உ. வே. சா நூலகம் |a சென்னை
_ _ |a TVA_PRL_0008209
-
cover image
கருத்து தெரிவிக்க