கொங்கு

nam a22 7a 4500
191112b1974 ii 000 0 tam d
_ |a 7069
_ _ |c 30 காசு
_ |a கொங்கு :|b1 அறிவியல் வரலாற்றுத் திங்களிதழ் |c இவ்விதழின் பதிப்பாசிரியர் புலவர் செ. இராசு
_ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b ரேணுகா பிரிண்டர்ஸ் |b Rēṇukā piriṇṭars |c 1974
|a மாத இதழ்
_ _ |a v.
_ _ |a vol. 4- no. 8 (ஆகஸ்ட்டு- 1974)
|a In Tamil
_ _
_ _ |a இராசு- செ.
_ _ |a டாக்டர் உ.வே.சா. நூலகம் சென்னை |a Ṭākṭar u.Vē.Cā. Nūlakam ceṉṉai
_ _ |a TVA_PRL_0007069
TVA_PRL_0007069
இதழ்கள் - Magazines
cover image
கருத்து தெரிவிக்க