tva-logo

செந்தமிழ்

nam a22 7a 4500
191112b1965 ii 000 0 tam d
_ |a 8305
_ |a செந்தமிழ் :|b1 மதுரைத்தமிழ்ச்சங்கத்தினின்று மாதந்தோறும் வெளிவரும் ஒரு தமிழ்ப்பத்திரிகை
_ |a மதுரை |a Maturai |b மதுரைத் தமிழ்ச்சங்க முத்திராசாலை |b Maturait tamiḻccaṅka muttirācālai |c 1965
|a மாத இதழ்
_ _ |a v.
_ _ |a vol. 60- no. 10- 12 (January-March- 1965)
|a In Tamil
_ _
_ _ |a டாக்டர் உ.வே.சா. நூலகம் |a சென்னை |a Ṭākṭar u.Vē.Cā. Nūlakam |a ceṉṉai
_ _ |a TVA_PRL_0008305
TVA_PRL_0008305
இதழ்கள் - Magazines
cover image
Book image