tva-logo

பூர்ணசந்திரோதயம்

nam a22 7a 4500
191112b1916 ii 000 0 tam d
_ |a 8397
_ _ |c அணா. 4
_ |a பூர்ணசந்திரோதயம் :|b1 a tamil monthly journal devoted to theosophy religion science art and civilization |c இவ்விதழின் பத்திராதிபர் அ. ரங்கஸ்வாமி ஐயர்.
_ |a மதுரை |a Maturai |b விக்டோரியா அச்சியந்திரசாலை |b Vikṭōriyā acciyantiracālai |c 1916
|a மாத இதழ்
_ _ |a V.
_ _ |a vol. 7- no. 1 (மே- 1916)
|a In Tamil
_ _
_ _ |a ரங்கஸ்வாமி ஐயர்- அ.
_ _ |a டாக்டர் உ.வே.சா. நூலகம் |a சென்னை |a Ṭākṭar u.Vē.Cā. Nūlakam |a ceṉṉai
_ _ |a TVA_PRL_0008397
TVA_PRL_0008397
இதழ்கள் - Magazines
cover image
Book image