சமுதாய அறிவியல் ஆவணத் தொகுப்பு

nam a22 7a 4500
201003b1990 ii d00 0 tam d
_ _ |a 9199
_ _ |a IN-ChTVA
0 0 |a சமுதாய அறிவியல் ஆவணத் தொகுப்பு |c தொகுப்பாசிரியர் பி. ஏ. மோகன்ராஜன்
0 0 |a Camutāya aṟiviyal āvaṇat tokuppu
0 _
_ _ |a ஐதராபாத் |a Aitarāpāt |b இந்திய சமுதாய அறிவியல் ஆராய்ச்சி மன்றம் |b Intiya camutāya aṟiviyal ārāycci maṉṟam |c 1990
_ _ |a V.
_ _ |a Vol. 1, no. 2 (ஜனவரி-டிசம்பர், 1930)
_ _ |a Tamil
_ _ |a சரசுவதி மகால் நூலகம் |a Caracuvati makāl nūlakam
_ _ |a TVA_PRL_0009199
இதழ்கள் - Magazines
cover image
கருத்து தெரிவிக்க