கிராமப் பஞ்சாயத்து பத்திரிகை

சென்னை , சென்னை மாகாண பஞ்சாய்த்து போர்டுகளின் யூனியன் , 1944

பிற தலைப்பு : The village panchayat journal

vol. 7, no. 3 (ஜூன், 1944)

வடிவ விளக்கம் : V.

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய ஆய்விதழ்கள்

கருத்து தெரிவிக்க