tva-logo

அம்மன் வழிபாட்டுச் சடங்குகளில் நாடகக் கூறுகள்

nam a22 7a 4500
230821b2002 ii d00 0 tam d
_ _ |a 12009
_ _ |c ரூ. 110. 00
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a இராசு, இரா. |a Irācu, irā.
0 0 |a அம்மன் வழிபாட்டுச் சடங்குகளில் நாடகக் கூறுகள் |c இந்நூலின் ஆசிரியர் இரா. இராசு
0 0 |a Am'maṉ vaḻipāṭṭuc caṭaṅkukaḷil nāṭakak kūṟukaḷ
_ _ |a முதற் பதிப்பு
_ _ |a தஞ்சாவூர் |a Tañcāvūr |b தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம் |b Tamiḻp palkalaikkaḻakam |c 2002
_ _ |a (v), 192 p.
0 _ |a தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக வெளியீடு |v 243
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a நாடகக் கலை
0 _ |a சடங்கில் நாடகக் கூறுகள், அம்மன் வழிபாட்டில் நாடகக்கூறுகள், பேட்டி,
_ _ |8 டாக்டர் உ.வே.சா. நூலகம் |8 சென்னை |8 Ṭākṭar u.Vē.Cā. Nūlakam |8 ceṉṉai
_ _ |a TVA_BOK_0012009
TVA_BOK_0012009
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
Book image