ஸ்ரீ தக்ஷிண கோகர்ண சேஷ்த்திர மான்மியம்

nam a22 7a 4500
190322b1923 ii d00 0 tam d
_ _ |a 12075
_ _ |c அணா. 6
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 0 |a ஸ்ரீ தக்ஷிண கோகர்ண சேஷ்த்திர மான்மியம் |c இஃது கோதண்டராம திக்ஷிதரவர்களின் குமாரன் T. K. ராமபத்திர சர்மாவினால் மொழிபெயர்த்து வெளியிடப்பெற்றது.
0 0 |a Srī takṣiṇa kōkarṇa cēṣttira māṉmiyam
_ _ |a Kumbakonam |b Sarada Vilasa Press |c 1923
_ _ |a vi, 43 p.
0 _ |a Vijaya Reghunatha Memorial Series |v 1
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a இலக்கியம்
0 _ |a இலக்கியம், தேவி பூதேவியரின் சாபநீக்க முரைத்த அத்தியாயம், சித்தர் வசிக்கும் சிறந்த மலைகளை விளக்கும் அத்தியாயம், தீர்த்தங்களின் பெருமையைத் தெளிவிக்கும் அத்தியாயம், ஸ்தல விஷமுரைத்த அத்தியாயம்,
0 _ |a ராமபத்திர சர்மா, T. K.
_ _ |8 டாக்டர் உ.வே.சா. நூலகம், சென்னை |8 Ṭākṭar u.Vē.Cā. Nūlakam, ceṉṉai
_ _ |a TVA_BOK_0012075
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க