பெரிய எழுத்து தேசிங்குராஜன் கதை

nam a22 7a 4500
201230b1951 ii d00 0 tam d
_ _ |a 12081
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a புகழேந்திப் புலவர் |a Pukaḻēntip pulavar
0 0 |a பெரிய எழுத்து தேசிங்குராஜன் கதை |c இந்நூல் புகழேந்திப் புலவர் அவர்களால் இயற்றப்பட்டது.
0 0 |a Periya eḻuttu tēciṅkurājaṉ katai
_ _ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b சாரதா நிலையம் அச்சுக்கூடம் |b Cāratā nilaiyam accukkūṭam |c 1951
_ _ |a 87 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a வரலாறு
0 _ |a தேசிங்குராஜன், பெரிய எழுத்து தேசிங்குராஜன் கதை,
_ _ |8 டாக்டர் உ.வே.சா. நூலகம், சென்னை |8 Ṭākṭar u.Vē.Cā. Nūlakam, ceṉṉai
_ _ |a TVA_BOK_0012081
TVA_BOK_0012081
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க