கண்ணகி வழக்குரை

nam a22 7a 4500
191015b1965 ii 000 0 tam d
_ |a கண்ணகி வழக்குரை |c இந்நூலின் பதிப்பாசிரியர் மட்டுநகர் வித்துவான் F. X. C. நடராசா.-
_ |a கொழும்பு |a Koḻumpu |b அரசு பதிப்பகம் |b Aracu patippakam |c 1965
_ _ |a 15 p.
|a In Tamil
_ _ |a இலக்கியம்
_ _ |a அம்மன் பிறந்த காதை- விருத்தம் சிந்து- நடை-
_ _ |a நடராசா- F. X. C.
_ _ |8 டாக்டர் உ. வே. சா நூலகம்- சென்னை
_ _ |a TVA_BOK_0012504
-
cover image
கருத்து தெரிவிக்க