tva-logo

சித்திராபுத்திர நாயனார் கதை

nam a22 7a 4500
190322b1966 ii d00 0 tam d
_ _ |a 12080
_ _ |c ரூபா. 1. 25
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a புகழேந்திப் புலவர் |a Pukaḻēntip pulavar
0 0 |a சித்திராபுத்திர நாயனார் கதை |c இந்நூல் புகழேந்திப் புலவர் அவர்களால் இயற்றப்பட்டது.
0 0 |a Cittirāputtira nāyaṉār katai
_ _ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b ஆர். ஜி. பதி கம்பெனி |b Ār. Ji. Pati kampeṉi |c 1966
_ _ |a 100 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a வரலாறு
0 _ |a சித்திராபுத்திர நாயனார் கதை,
_ _ |8 டாக்டர் உ.வே.சா. நூலகம் |8 சென்னை |8 Ṭākṭar u.Vē.Cā. Nūlakam |8 ceṉṉai
_ _ |a TVA_BOK_0012080
TVA_BOK_0012080
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
Book image