நிதி மேலாண்மை

nam a22 7a 4500
190325b2011 ii d00 0 tam d
_ _ |a 12090
_ _ |c ரூ. 69. 00
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a சண்முகம், இரா. |a Caṇmukam, Irā.
0 0 |a நிதி மேலாண்மை |c இந்நூலின் ஆசிரியர் இரா. சண்முகம்
0 0 |a Niti mēlāṇmai
0 _ |a Financial Management
_ _ |a முதற் பதிப்பு
_ _ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b தமிழ்நாடு மாநில உயர்கல்வி மன்றம் |b Tamiḻnāṭu mānila uyarkalvi maṉṟam |c 2011
_ _ |a (iv), 269 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a Finance
0 _ |a பணத்தின் கால மதிப்பு, மூலதன அடக்கம், நிதிச்சந்தை, மதிப்பீட்டு முறைகள், பெருக்குத் திறன்,
_ _ |8 டாக்டர் உ. வே. சா நூலகம், சென்னை |8 Ṭākṭar u. Vē. Cā nūlakam, ceṉṉai
_ _ |a TVA_BOK_0012090
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க