தென்னாட்டுப் போர்க்களங்கள்

nam a22 7a 4500
191015b1971 ii 000 0 tam d
_ _ |c ரூ. 15. 00
_ _ |a அப்பாத்துரை |a கா. |a Appātturai |a kā.
_ |a தென்னாட்டுப் போர்க்களங்கள் |c இந்நூலின் ஆசிரியர் கா. அப்பாத்துரை.-
_ _ |a மூன்றாம்பதிப்பு
_ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b அலமேலு நிலையம் |b Alamēlu nilaiyam |c 1971
_ _ |a xvi- 499 p.
|a In Tamil
_ _ |a வீரமரபு- வானவிளிம்பு- அகல் உலகத் தொடர்பு- வடதிசைத் தொடர்புகள்- பேரரசுப் போட்டி- சோழப் பெரும் பேரரசு- தேசிய வாழ்வும் புதுமலர்ச்சியும்-
_ _ |8 டாக்டர் உ. வே. சா நூலகம்- சென்னை
_ _ |a TVA_BOK_0012519
-
cover image
கருத்து தெரிவிக்க