சமற்கிருத ஆதிக்கம்

nam a22 7a 4500
191015b1985 ii 000 0 tam d
_ _ |c ரூ. 6. 00
_ |a சமற்கிருத ஆதிக்கம் |c -
|a Sanskritization
_ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b பெரியார் திறந்த பல்கலைக்கழகம் |b Periyār tiṟanta palkalaikkaḻakam |c 1985
_ _ |a 272 p.
|a In Tamil
_ _ |a பண்பாடு சமஸ்கிருத மயமாக்கப்படுதல்- சமற்கிருத மயமாக்கப்பட்ட தமிழிலக்கணம்- சங்க அரசியல் சமஸ்கிருத மயமாதல்- வேத மொழியும் பேத நிலையும்-
_ _ |8 டாக்டர் உ. வே. சா நூலகம்- சென்னை
_ _ |a TVA_BOK_0012518
-
cover image
கருத்து தெரிவிக்க