ஸ்ரீ வைஷ்ணவியின் வைபவக் கும்மி

nam a22 7a 4500
190325b1971 ii d00 0 tam d
_ _ |a 12095
_ _ |c 25 காசு
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a ஆண்டவன்பிச்சை |a Āṇṭavaṉpiccai
0 0 |a ஸ்ரீ வைஷ்ணவியின் வைபவக் கும்மி :|b1 அழகலைக் கண்ணிகள் |c இந்நூலினை இயற்றியவர் ஆண்டவன்பிச்சை.
0 0 |a Srī vaiṣṇaviyiṉ vaipavak kummi
_ _ |c 1971
_ _ |a 16 p.
_ _ |a In Tamil
_ _ |8 டாக்டர் உ. வே. சா நூலகம், சென்னை
_ _ |8 Ṭākṭar u. Vē. Cā nūlakam, ceṉṉai
_ _ |a TVA_BOK_0012095
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க