tva-logo

சமூக உளவியல்

nam a22 7a 4500
180726b1973 ii d00 0 tam d
_ _ |a 1223
_ _ |c Rs. 6.80
_ _ |a IN-ChTVA |b tam |d IN-ChTVA
1 _ |a பரமேஷ், செ. ரா. |a Paramēṣ, ce. Rā.
1 0 |a சமூக உளவியல் |c ஆசிரியர் செ.ரா. பரமேஷ்
1 0 |a Camūka uḷaviyal
1 1 |a Social Psychology
_ _ |a 1st ed.
_ _ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் நிறுவனம் |b Tamiḻnāṭṭup pāṭanūl niṟuvaṉam |c 1973
_ _ |a viii, 344 p.
0 _ |a த. பா. நி. (க.வெ.) |a Ta. Pā. Ni. (Ka.Ve.) |v வரிசை எண் 418 |v Varicai eṇ 418
_ _ |a I
_ _ |a I
_ _ |a In Tamil
_ _ |8 தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம் |8 Tamil Nadu Text Book and Educational Services Corporation
_ _ |a TVA_BOK_0001223
TVA_BOK_0001223
தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம் - Tamil Nadu Textbook and Educational Services Corporation
cover image
Book image