tva-logo

தமிழ் இணையம் 2003

nam a22 7a 4500
191015b2003 ii 000 0 tam d
_ |a 12233
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
_ |a தமிழ் இணையம் 2003 |c Compiled by K. Kalyanasundaram and V. Krishnamoorthy-
|a Tamil Internet 2003 |b Conference Papers
_ |a Chennai |b Tamil Virtual University |c 2003
_ _ |a (xvi)- 367 p.
|a In Tamil & English
_ _ |a Technology and Applications- IT based education in Tamil- Tamil Language-
_ _ |a Kalyanasundaram- K.-Krishnamoorthy- V. |d - |q -
_ _ |8 டாக்டர் உ.வே.சா. நூலகம் |8 சென்னை |8 Ṭākṭar u.Vē.Cā. Nūlakam |8 ceṉṉai
_ _ |a TVA_BOK_0012233
TVA_BOK_0012233
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
Book image