இராமாயணம் சுந்தர காண்டம் (முதற் பகுதி)

nam a22 7a 4500
191023b1955 ii d00 0 tam d
_ _ |a 12279
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a கவிச்சக்கரவர்த்தி கம்பர்
0 0 |a இராமாயணம் சுந்தர காண்டம் (முதற் பகுதி) |c இந்நூல் கவிச்சக்கரவர்த்தி கம்பர் அவர்களால் இயற்றப்பெற்றது.-
_ _ |a முதற் பதிப்பு
_ _ |a சிதம்பரம் |a Citamparam |b அண்ணாமலைப் பல்கலைக் கழகம் |b Aṇṇāmalaip palkalaik kaḻakam |c 1955
_ _ |a xxxii- (512+384) 896 p.
_ _ |a 4
_ _ |a In Tamil
0 _ |a கடல்தாவு படலம்- ஊர்தேடு படலம்- காட்சிப் படலம்- உருக்காட்டு படலம்- சூடாமணிப் படலம்-
0 0 |a #
_ _ |8 கன்னிமாரா பொது நூலகம்-Kaṉṉimārā potu nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0012701
cover image
கருத்து தெரிவிக்க