tva-logo

சித்தாந்தரத்நாகரம்

nam a22 7a 4500
191015b1907 ii 000 0 tam d
_ |a 12505
_ _ |c அணா. 6
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a சோமசுந்தர நாயகர் |a Cōmacuntara nāyakar
_ |a சித்தாந்தரத்நாகரம் |c இஃது சோமசுந்தர நாயகரவர்களால் இயற்றப்பட்டு அப்பாவு செட்டியாரவர்களால் பரிசோதித்து வெளியிடப்பட்டது.-
_ _ |a Second Edition
_ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b வித்யாபாஸ்கர அச்சியந்திர சாலை |b Vityāpāskara acciyantira cālai |c 1907
_ _ |a 46 p.
|a In Tamil
_ _ |a இலக்கியம்
_ _ |a சித்தாந்தசேகரம்-
_ _ |a அப்பாவு செட்டியார்
_ _ |8 டாக்டர் உ.வே.சா. நூலகம் |8 சென்னை |8 Ṭākṭar u.Vē.Cā. Nūlakam |8 ceṉṉai
_ _ |a TVA_BOK_0012505
TVA_BOK_0012505
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
Book image