tva-logo

ஆரூர் ஆழித்தேர்

nam a22 7a 4500
210305b1989 ii d00 0 tam d
_ _ |a 12694
_ _ |c ரூ. 3. 00
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a பாலசுப்பிரமணியன், குடவாயில். |a Pālacuppiramaṇiyan, Kuṭavāyil
0 0 |a ஆரூர் ஆழித்தேர் |c இந்நூல் குடவாயில் பாலசுப்ரமணியன் அவர்களால் இயற்றப்பட்டது.-
_ _ |a திருவாரூர் |a Tiruvārūr |b ஸ்ரீ தியாகராஜசுவாமி திருக்கோயில் வெளியீடு |b Srī tiyākarājacuvāmi tirukkōyil veḷiyīṭu |c 1989
_ _ |a (v)- (83+5) 88 p.
_ _ |a In Tamil
0 _ |a திருவாரூர் திருக்கோயில்- தேரேறி திரிபுரம் எரித்தது- தேர்க்கலை- ஆரூர்தெரும் அணிதெடு வீதியும்- ஓவியத்தில் ஆரூர்த்திருவிழா- ஆவணங்களில் ஆரூர்த்தேர்-
0 0 |a #
_ _ |8 டாக்டர் உ.வே.சா. நூலகம் |8 சென்னை |8 Ṭākṭar u.Vē.Cā. Nūlakam |8 ceṉṉai
_ _ |a TVA_BOK_0012694
TVA_BOK_0012694
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
Book image