tva-logo

பொறியியலில் வேதியியல்

nam a22 7a 4500
231017b1973 ii d00 0 tam d
_ _ |a 1289
_ _ |c Rs. 7.30
_ _ |a IN-ChTVA |b tam |d IN-ChTVA
1 _ |a சிவநேசன், பெ. ச. |a Civanēcaṉ, pe. Ca.
1 0 |a பொறியியலில் வேதியியல் |c ஆசிரியர் பெ.ச. சிவநேசன் |n மூன்றாம் புத்தகம் |p இரண்டாம் ஆண்டு B.E. (S.V.S) பட்டப்படிப்புக்குரியது
1 0 |a Poṟiyiyalil vētiyiyal |c Āciriyar pe.Ca. Civanēcaṉ |n Mūṉṟām puttakam |p Iraṇṭām āṇṭu B.E. (S.V.S) paṭṭappaṭippukkuriyatu
1 1 |a Chemistry in Engineering
_ _ |a 1st ed.
_ _ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் நிறுவனம் |b Tamiḻnāṭṭup pāṭanūl niṟuvaṉam |c 1973
_ _ |a [iii], 362 p. |b ill.
0 _ |a த. பா. நி. (க.வெ.) |a Ta. Pā. Ni. (Ka.Ve.) |v வரிசை எண் 412
_ _ |a I
_ _ |a I
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a Science |v Chemistry
_ _ |8 தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம் |8 Tamil Nadu Text Book and Educational Services Corporation
_ _ |a TVA_BOK_0001289
TVA_BOK_0001289
தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம் - Tamil Nadu Textbook and Educational Services Corporation
cover image
Book image