tva-logo

வியாபாரக் கலைச்சொற்கள்

nam a22 7a 4500
191015b1940 ii 000 0 tam d
_ |a 12918
_ _ |c அணா. 3
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a சுவாமிதாசன் ஜான் |a Cuvāmitācaṉ jāṉ
_ |a வியாபாரக் கலைச்சொற்கள் |c இந்நூல் சுவாமிதாசன் ஜான் அவர்களால் இயற்றப்பெற்றது.-
_ |a தூத்துக்குடி |a Tūttukkuṭi |b வேலாயுதம் பிரிண்டிங் பிரஸ் |b Vēlāyutam piriṇṭiṅ piras |c 1940
_ _ |a 15 p.
|a In Tamil & English
_ _ |a Glossary
_ _ |8 டாக்டர் உ.வே.சா. நூலகம் |8 சென்னை |8 Ṭākṭar u.Vē.Cā. Nūlakam |8 ceṉṉai
_ _ |a TVA_BOK_0012918
TVA_BOK_0012918
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
Book image