tva-logo

அந்நியச் செலாவணி

nam a22 7a 4500
231017b1973 ii d00 0 tam d
_ _ |a 1295
_ _ |c Rs. 7.85
_ _ |a IN-ChTVA |b tam |d IN-ChTVA
1 _ |a இராயர், த. |a Irāyar, ta.
1 0 |a அந்நியச் செலாவணி |c ஆசிரியர் த. இராயர்
1 0 |a Anniyac celāvaṇi |c Āciriyar ta. Irāyar
1 1 |a Foreign Exchange
_ _ |a 1st ed.
_ _ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் நிறுவனம் |b Tamiḻnāṭṭup pāṭanūl niṟuvaṉam |c 1973
_ _ |a xii, 404 p.
0 _ |a த. பா. நி. (க.வெ.) |a Ta. Pā. Ni. (Ka.Ve.) |v வரிசை எண் 465
_ _ |a I
_ _ |a I
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a Social Science |v Commerce
_ _ |8 தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம் |8 Tamil Nadu Text Book and Educational Services Corporation
_ _ |a TVA_BOK_0001295
TVA_BOK_0001295
தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம் - Tamil Nadu Textbook and Educational Services Corporation
cover image
Book image