tva-logo

கணக்கியலின் கோட்பாடுகள்

nam a22 7a 4500
180726b1973 ii d00 0 tam d
_ _ |a 1299
_ _ |c Rs. 12.35
_ _ |a IN-ChTVA |b tam |d IN-ChTVA
1 _ |a குமாரராசு, அ. |a Kumārarācu, a.
1 0 |a கணக்கியலின் கோட்பாடுகள் |c ஆசிரியர் அ. குமாரராசு
1 0 |a Kaṇakkiyaliṉ Kōṭpāṭukaḷ
1 1 |a Principles of Accountancy
_ _ |a 1st ed.
_ _ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் நிறுவனம் |b Tamiḻnāṭṭup Pāṭanūl Niṟuvaṉam |c 1973
_ _ |a viii, 668 p. |b Tables
0 _ |a த. பா. நி. (க. வெ.) |a Ta. Pā. Ni. (Ka. Ve.) |v வரிசை எண் 458 |v Varicai Eṇ 458
_ _ |a I
_ _ |a I
_ _ |a In Tamil
_ _ |8 தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம் |8 Tamil Nadu Text Book and Educational Services Corporation
_ _ |a TVA_BOK_0001299
TVA_BOK_0001299
தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம் - Tamil Nadu Textbook and Educational Services Corporation
cover image
Book image