tva-logo

Science

nam a22 7a 4500
210426b1982 ii d00 0 tam d
_ _ |a 1121
_ _ |c Rs. 5.20
_ _ |a IN-ChTVA |b tam |d IN-ChTVA
1 _ |a Narasimhan, A. B.
1 0 |a Science :|b1 Standard - IX |c Authors Physics A. B. Narasimhan, Chemistry M. S. Venkatarangan and Biology V. M. Manthiram
_ _ |a 1st ed.
_ _ |a Chennai |b Tamilnadu Text Book Society |c 1982
_ _ |a [iv], 384 p. |b ill.
_ _ |a In English
_ 0 |a அறிவியல் – 9 ஆம் வகுப்பு அறிவியல்
_ 0 |a Aṟiviyal – 9 ām vakuppu aṟiviyal
1 _ |a Venkatarangan, M. S.
1 _ |a Manthiram, V. M.
_ _ |8 தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம் |8 Tamil Nadu Text Book and Educational Services Corporation
_ _ |a TVA_BOK_0001121
TVA_BOK_0001121
தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம் - Tamil Nadu Textbook and Educational Services Corporation
cover image
Book image