தமிழுக்கு ஆகமங்கள் தடையாகுமா

nam a22 7a 4500
191015b2002 ii 000 0 tam d
_ _ |c ரூ. 25. 00
_ _ |a தமிழண்ணல் |a Tamiḻaṇṇal
_ |a தமிழுக்கு ஆகமங்கள் தடையாகுமா |c இந்நூலின் ஆசிரியர் தமிழண்ணல்-
_ _ |a முதற் பதிப்பு
_ |a மதுரை |a Maturai |b தமிழ்த்தவ வெளியீடு |b Tamiḻttava veḷiyīṭu |c 2002
_ _ |a 104 p.
|a In Tamil & English
_ _ |a இலக்கியம்
_ _ |a பலவகைப் பார்ப்பனியம், ஆகமங்கள், வேதியர், வேதம்,
_ _ |8 டாக்டர் உ. வே. சா நூலகம், சென்னை |8 Ṭākṭar u. Vē. Cā nūlakam, ceṉṉai
_ _ |a TVA_BOK_0011999
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க