tva-logo

சுகசந்தர்சன தீபிகை

nam a22 7a 4500
200203b1905 ii d00 0 tam d
_ _ |a 19572
_ _ |c அணா. 12
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a நடேசசாஸ்திரியார், ச. ம. |a Naṭēcacāstiriyār, ca. Ma.
0 0 |a சுகசந்தர்சன தீபிகை |c இஃது ச. ம. நடேசசாஸ்திரியார் அவர்களால் எழுதப்பெற்றது.
0 0 |a Cukacantarcaṉa tīpikai
_ _ |a முதற் பதிப்பு
_ _ |a மதுரை |a Maturai |b தமிழ்ச்சங்க முத்திராசாலை |b Tamiḻccaṅka muttirācālai |c 1905
_ _ |a [v], [134] p.
0 _ |a செந்தமிழ்ப் பிரசுரம் |v 17
_ _ |a 8
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a அறிவியல்
0 _ |a நிலம், நீர், உணவு,
_ _ |8 சரசுவதி மகால் நூலகம் |8 Caracuvati makāl nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0019572
TVA_BOK_0019572
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
Book image