இலங்கைச்சரித்திர சூசனம்

nam a22 7a 4500
191015b1903 ii 000 0 tam d
_ _ |a முத்துத்தம்பிப்பிள்ளை, ஆ. |a Muttuttampippiḷḷai, Ā.
_ |a இலங்கைச்சரித்திர சூசனம் |c -
|a Epitome of Ceylon History
_ _ |a 2nd edition
_ |a Jaffna |b The Jaffna Press |c 1903
|a In Tamil and English
_ _ |a இலங்கை சரித்திரம்
_ _ |8 கன்னிமாரா பொது நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0008049
கருத்து தெரிவிக்க