tva-logo

Early history of the Andhra country

nam a22 7a 4500
210316b1941 ii d00 0 tam d
_ _ |a 10046
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a Gopalachari, K.
0 0 |a Early history of the Andhra country |c by K. Gopalachari
_ _ |a Madras |b University of Madras |c 1941
_ _ |a xiv, (227+12) 239 p. |b plates,
0 _ |a Madras University Historical Series |v no. 16
_ _ |a In English
_ 0 |a History
0 _ |a History, History of the Andhra,
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம் |8 Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0010046
TVA_BOK_0010046
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
Book image