tva-logo

மதராசு லோகல் போர்டுகள் சட்ட திட்டங்கள்

nam a22 7a 4500
180809b1934 ii d00 0 tam d
_ _ |a 10074
_ _ |c ரூ. 6. 00
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a நாயுடு, சி. வி. |a Nāyuṭu, ci. Vi.
0 0 |a மதராசு லோகல் போர்டுகள் சட்ட திட்டங்கள் :|b1 1934 ஜூன் 30 வரைக்கும் திருத்தி அமைக்கப்பட்டது. |c இந்நூல் சி. வி. நாயுடு அவர்களால் இயற்றப்பட்டது.
0 0 |a Tañcai carasvati mahāl ōr kaṇṇōṭṭamMatarācu lōkal pōrṭukaḷ caṭṭa tiṭṭaṅkaḷ
0 _ |a The Madras local boards act
_ _ |a இரண்டாம் பதிப்பு
_ _ |a திருவள்ளூர் |a Tiruvaḷḷūr |b ராஜேசுவரி அண்டு கம்பெனி |b Rājēcuvari aṇṭu kampeṉi |c 1934
_ _ |a (582+6) 588 p.
_ _ |a
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a Law
0 _ |a மதராசு, மதராஸ், லோகல் போர்டு, சட்டம், Madras local boards act,
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம் |8 Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0010074
TVA_BOK_0010074
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
Book image