tva-logo

பௌதிகம்

nam a22 7a 4500
201222b1970 ii d00 0 tam d
_ _ |a 1023
_ _ |c Rs. 6.00
_ _ |a IN-ChTVA |b tam |d IN-ChTVA
1 _ |a திருஞானசம்பந்தம், பி. |a Tiruñāṉacampantam, pi.
1 0 |a பௌதிகம் :|b1 புதுமுக வகுப்புக்குரியது |c ஆசிரியர்கள் பி. திருஞானசம்பந்தம், இரா. நாகராசன்
1 0 |a Pautikam :|b1 Putumuka vakuppukkuriyatu
1 1 |a Physics (P.U.C.)
_ _ |a 3rd ed.
_ _ |a சென்னை |a Cheṉṉai |b கல்லூரி நூல் வெளியீட்டு இயக்குநரகம், தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் நிறுவனம் |b Kallūri nūl veḷiyīṭṭu iyakkunarakam, tamiḻnāṭṭup pāṭanūl niṟuvaṉam |c 1970
_ _ |a [iv], 475, xii p. |b ill.
0 _ |a க. நூ. வெ. இ. |a Ka. Nū. Ve. I. |v வரிசை எண் 154 |v Varicai eṇ 154
_ _ |a I
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a இயற்பியல்
_ 0 |a Iyaṟpiyal
_ _ |8 தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம் |8 Tamil Nadu Text Book and Educational Services Corporation
_ _ |a TVA_BOK_0001023
TVA_BOK_0001023
தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம் - Tamil Nadu Textbook and Educational Services Corporation
cover image
Book image