tva-logo

நியூட்ரான் இயற்பியல்

nam a22 7a 4500
210224b1973 ii d00 0 tam d
_ _ |a 1028
_ _ |c Rs. 8.85
_ _ |a IN-ChTVA |b tam |d IN-ChTVA
1 _ |a நாகராஜன், இரா. |a Nākarājaṉ, irā.
1 0 |a நியூட்ரான் இயற்பியல் |c ஆசிரியர் இரா. நாகராஜன்
1 0 |a Niyūṭrāṉ iyaṟpiyal
1 1 |a Neutron Physics
_ _ |a 1st ed.
_ _ |a சென்னை |a Cheṉṉai |b தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் நிறுவனம் |b Tamiḻnāṭṭup pāṭanūl niṟuvaṉam |c 1973
_ _ |a [vii], 400 p. |b ill.
0 _ |a த. பா. நி(க. வெ) |a Ta. Pā. Ni(ka. Ve) |v வரிசை எண் 442 |v Varicai eṇ 442
_ _ |a I
_ _ |a I
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a இயற்பியல்
_ 0 |a Iyaṟpiyal
_ _ |8 தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம் |8 Tamil Nadu Text Book and Educational Services Corporation
_ _ |a TVA_BOK_0001028
TVA_BOK_0001028
தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம் - Tamil Nadu Textbook and Educational Services Corporation
cover image
Book image