tva-logo

Historical account of Nawab Hyder Ali Khan

nam a22 7a 4500
181205b1908 ii d00 0 tam d
_ _ |a 10407
_ _ |c Annas. 8
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 0 |a Historical account of Nawab Hyder Ali Khan :|b1 (from the year 1763) |c copied by the rev. P. Groot.
_ _ |a Madras |b Government Press |c 1908
_ _ |a 31 p.
0 _ |a Dutch records |v no. 5
_ _ |a S
_ _ |a In Dutch
_ 0 |a Records
0 _ |a Records, Dutch records, History, Nawab Hyder Ali Khan,
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம் |8 Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0010407
TVA_BOK_0010407
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
Book image