tva-logo

தரங்கம்பாடி ஓலை ஆவணங்கள்

nam a22 7a 4500
210224b2005 ii d00 0 tam d
_ _ |a 10791
_ _ |c Rs. 30. 00
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a இராமச்சந்திரன், சீ. |a Irāmaccantiraṉ, cī.
0 0 |a தரங்கம்பாடி ஓலை ஆவணங்கள் |c இந்நூல் சீ. இராமச்சந்திரன் அவர்களால் இயற்றப்பட்டு தி. ஸ்ரீ. ஸ்ரீதர் அவர்களால் பதிப்பிக்கப்பட்டது.
0 0 |a Taraṅkampāṭi ōlai āvaṇaṅkaḷ
_ _ |a first Edition
_ _ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b தமிழ்நாடு அரசு தொல்லியல் துறை |b Tamiḻnāṭu aracu tolliyal tuṟai |c 2005
_ _ |a (84+4) 88 p. |b plates,
0 _ |a தமிழ்நாடு அரசு தொல்லியல்துறை |v 160
_ _ |a I
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a Archival Research
0 _ |a ஆவணங்கள், Research, தரங்கம்பாடி, ஓலை ஆவணங்கள்,
0 _ |a ஸ்ரீதர், தி. ஸ்ரீ.
_ _ |8 தமிழ்நாடு அரசு தொல்லியல் துறை |8 Tamiḻnāṭu aracu tolliyal tuṟai
_ _ |a TVA_BOK_0010791
TVA_BOK_0010791
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
Book image