சங்க கால தமிழக வரலாற்றில் சில செய்திகள்

nam a22 7a 4500
190108b1970 ii d00 0 tam d
_ _ |a 10900
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a வேங்கடசாமி, சீனி. |a Vēṅkaṭacāmi, cīṉi.
0 0 |a சங்க கால தமிழக வரலாற்றில் சில செய்திகள் |c இந்நூல் சீனி. வேங்கடசாமி அவர்களால் இயற்றப்பட்டது.
0 0 |a Caṅka kāla tamiḻaka varalāṟṟil cila ceytikaḷ
_ _ |a முதற் பதிப்பு
_ _ |a அண்ணாமலைநகர் |a Aṇṇāmalainakar |b அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம் |b Aṇṇāmalaip palkalaikkaḻakam |c 1970
_ _ |a (iii), 172 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a இலக்கியம்
0 _ |a இலக்கியம், தொல்காப்பியத்தில் சில ஆய்வுரைகள், சங்க நூல்களில் தமிழர் வாழ்க்கை, சங்க காலத்து நகரங்கள்,
_ _ |8 கன்னிமாரா பொது நூலகம் |8 Kaṉṉimārā potu nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0010900
TVA_BOK_0010900
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க