tva-logo

பன்னிரு புலவர் சரித்திரம்

nam a22 7a 4500
201209b1919 ii d00 0 tam d
_ _ |a 10980
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a கிருஷ்ணமாச்சாரியார், வி. |a Kiruṣṇamāccāriyār, vi.
0 0 |a பன்னிரு புலவர் சரித்திரம் |c இந்நூல் வி. கிருஷ்ணமாச்சாரியார் அவர்களால் எழுதப்பெற்றது.
0 0 |a Paṉṉiru pulavar carittiram
0 _ |a Twelve standard Tamil poets
_ _ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b ஆக்ஸ்பர்ட் யூனிவர்ஸிட்டி பிரஸ் |b Āksparṭ yūṉivarsiṭṭi piras |c 1919
_ _ |a 92 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a இலக்கியம்
_ _ |8 அரசினர் கீழ்த்திசைச் சுவடிகள் நூலகம் |8 Araciṉar kīḻtticaic cuvaṭikaḷ nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0010980
TVA_BOK_0010980
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
Book image