tva-logo

கோ ஸம்ரக்ஷண சாஸ்திரம்

nam a22 7a 4500
210122b1927 ii d00 0 tam d
_ _ |a 14010
_ _ |c Re. 1. 00
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a கோபாலய்யர், R. |a Kōpālayyar, R.
0 0 |a கோ ஸம்ரக்ஷண சாஸ்திரம் |c இஃது R. கோபாலய்யாரால் இயற்றப்பட்டது.-
_ _ |a திருச்சினாப்பள்ளி |a Tirucciṉāppaḷḷi |b ஜெகம் அண்டு கோ |b Jekam aṇṭu kō |c 1927
_ _ |a xxv- 156 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a சாஸ்திரம்
0 _ |a சாஸ்திரம்- கோ ஸம்ரஷண சாஸ்திரம்-
0 0 |a #
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம் |8 Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0014010
TVA_BOK_0014010
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
Book image