tva-logo

இந்து தேசாபிமானிகள் செந்தமிழ்த்திலகம்

nam a22 7a 4500
201210b1922 ii d00 0 tam d
_ _ |a 14179
_ _ |c As. 6
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a பாஸ்கரதாஸ் |a Pāskaratās
0 0 |a இந்து தேசாபிமானிகள் செந்தமிழ்த்திலகம் |c இந்நூலின் ஆசிரியர் பாஸ்கரதாஸ்-
_ _ |a மதுரை |a Maturai |b இ. ராமசாமிக்கோன் |b I. Rāmacāmikkōṉ |c 1922
_ _ |a viii- 40 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a இலக்கியம்
0 0 |a #
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம் |8 Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0014179
TVA_BOK_0014179
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
Book image