tva-logo

அஹ்காமுத் தஹ்லீக் என்னும் க்ஷவரத்தைப் பற்றிய மார்க்க விதகள்

nam a22 7a 4500
191015b1925 ii 000 0 tam d
_ |a 14286
_ _ |c அணா. 4
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a செய்யத் அலி நூரி சாஹிப், பி. என். |a Ceyyat ali nūri cāhip, pi. Eṉ.
_ |a அஹ்காமுத் தஹ்லீக் என்னும் க்ஷவரத்தைப் பற்றிய மார்க்க விதகள் |c இந்நூல் பி. என். செய்யத் அலி நூரி சாஹிப் அவர்களால் இயற்றப்பட்டது.-
_ |a கோயமுத்தூர் |a Kōyamuttūr |b விக்டோரியா பிரஸ் |b Vikṭōriyā piras |c 1925
_ _ |a 36 p.
|a In Tamil
_ _ |a சமயம்
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம் |8 Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0014286
TVA_BOK_0014286
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
Book image