பொம்மைகளுக்கு அச்சு செய்யும் விதம்

nam a22 7a 4500
190719b1965 ii d00 0 tam d
_ _ |a 14326
_ _ |c 25 காசுகள்
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a இராஜகோபால், டி. கே. |a Irājakōpāl, ṭi. Kē.
0 0 |a பொம்மைகளுக்கு அச்சு செய்யும் விதம் |c டி. கே. இராஜகோபால்.
0 0 |a Pom'maikaḷukku accu ceyyum vitam
_ _ |a பதினாறம் பதிப்பு
_ _ |a தஞ்சை |a Tañcai |b மகாலிங்கம் அச்சகம் |b Makāliṅkam accakam |c 1965
_ _ |a iii, 16 p.
_ _ |a 2
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a கலை
0 _ |a பொம்மைகளும் அச்சு செய்யும் முறை,
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம் |8 Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0014326
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க