tva-logo

எம வாதம்

nam a22 7a 4500
191015b1927 ii 000 0 tam d
_ |a 14393
_ _ |c ரூ. 0-12-0
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a ராமசாமி நாடார், S. K. |a Rāmacāmi nāṭār, S. K.
_ |a எம வாதம் |c இந்நூல் S. K. ராமசாமி நாடார் அவர்களால் இயற்றப்பட்டது.-
_ _ |a முதற் பதிப்பு
_ |a நாகபட்டணம் |a Nākapaṭṭaṇam |b ஜனோபகார அச்சியந்திரசாலை |b Jaṉōpakāra acciyantiracālai |c 1927
_ _ |a (viii)- 66 p.
_ |a
|a In Tamil
_ _ |a சமயம்
_ _ |a இமயவாதம்- விசாரணை- தீர்ப்பு-
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம் |8 Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0014393
TVA_BOK_0014393
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
Book image