tva-logo

புதிய பிளேட் சங்கீதப் பாட்டுகள்

nam a22 7a 4500
191015b1930 ii 000 0 tam d
_ |a 14461
_ _ |c அணா. 2
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a சுப்பையபாகவதர், S. V. |a Cuppaiyapākavatar, S. V.
_ |a புதிய பிளேட் சங்கீதப் பாட்டுகள் |c இஃது S. V. சுப்பையபாகவதர்- K. B. சுந்தராம்பாள்- S. G. கிட்டப்பா- S. A. இராஜப்பா- P. S. ரத்னா பாய்- S. R.கமலம் முதலியவர்கள் பாடப்பட்டு- S. M. சப்பாணி பிள்ளை அவர்களால் பதிப்பிக்கப்பட்டது--
_ |a மதுரை |a Maturai |b மதுரை மீனாக்ஷி விலாஸ் பிரஸ் |b Maturai Mīṉākṣi vilās piras |c 1930
_ _ |a 16 p.
|a In Tamil
_ _ |a சங்கீதப் பாட்டுகள்
_ _ |a மேரே மௌலபுலா என்ற மெட்டு- என்ன சிங்காரமே என்ற மெட்டு-
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம் |8 Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0014461
TVA_BOK_0014461
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
Book image