tva-logo

இந்துலீகா

nam a22 7a 4500
210201b1912 ii d00 0 tam d
_ _ |a 14486
_ _ |c அணா. 8
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a இராஜம் ஐயர், T. S. |a Irājam aiyar, T. S.
0 0 |a இந்துலீகா |c இஃது T. S. இராஜம் ஐயர் அவர்களால் இயற்றப்பட்டு T. V. கிருஷ்ணய்யர் அவர்களால் வெளியிடப்பட்டது.-
0 _ |a Induleeka |b A Social incident
_ _ |a நாகபட்டணம் |a Nākapaṭṭaṇam |b ஸ்காட்டிஷ் பிராஞ்சு பிரஸ் |b Skāṭṭiṣ pirāñcu piras |c 1912
_ _ |a 11- 89 p.
0 _ |a ஸபா ரஞ்சிதமஞ்சரி |v 2
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a கதை
0 0 |a #
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம் |8 Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0014486
TVA_BOK_0014486
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
Book image