tva-logo

நாட்டுராய சுவாமிபேரில் பாடிய ஐயனார் பக்திரசக் கீர்த்தனை

nam a22 7a 4500
201219b1923 ii d00 0 tam d
_ _ |a 14579
_ _ |c அணா. 1
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a முகம்மது அயினுதீன் சாயபு |a Mukam'matu ayiṉutīṉ cāyapu
0 0 |a நாட்டுராய சுவாமிபேரில் பாடிய ஐயனார் பக்திரசக் கீர்த்தனை |c இஃது முகம்மது அயினுதீன் சாயபு அவர்களால் இயற்றப்பட்டது-
_ _ |a கருவூர் |a Karuvūr |b விவேகபானு அச்சுக்கூடம் |b Vivēkapāṉu accukkūṭam |c 1923
_ _ |a 8:00 PM
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a இலக்கியம்
0 0 |a #
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம் |8 Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0014579
TVA_BOK_0014579
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
Book image